Klíč ke šťastnému životu je ukryt v našem podvědomí

O tom, jak dosáhnout zaručeného štěstí, bylo již napsáno nespočet článků. Spousta skvělých metod a způsobů, které často vycházejí z analýz životů těch vůbec největších velikánů všech dob.

Proč tedy i tyto metody u spousty lidí nefungují?

Odpověď zní – podvědomí dotyčného „nesouhlasí“, že uvedené kroky jsou pro danou osobu „bezpečné a prospěšné“.

Aby vám byla tato odpověď jasná a srozumitelná, je třeba pochopit, jak funguje naše mysl.

Jak to celé funguje?

Ledovec na obrázku k článku jsem zvolil záměrně. Přesně totiž vystihuje, jak je rozděleno naše myšlení. Uvědomění si tohoto principu považuji za vůbec nejdůležitější pro pochopení toho, co a proč se nám odehrává v našich životech !!

Myšlení každého z nás probíhá ve dvou úrovních. První je vědomá část a tou druhou je podvědomá část myšlení.

Vědomá část myšlení je ta část, kterou rozhodujeme v daný přítomný okamžik. Jsou to často naše touhy, přání, okamžité plány a příkazy, které řídíme bezprostředně z pozice jakéhosi „velitele“. Je to tzv. kreativní mysl. Tento stav jsme však schopni udržet pouze „za použití“ naší vůle a soustředěnosti.

Na obrázku ledovce bychom vědomému myšlení mohli přiřadit část vyčnívající nad hladinou. Zahrnuje tedy pouhých 5 % z celkového podílu na našem myšlení a rozhodování!

Podvědomé úrovni myšlení pak připadá část ledovce ukrytá pod hladinou, která tvoří více než 95 % z celkového řízení našeho života!!!

Z uvedeného již asi tušíte, jak zásadní vliv mají autopilotní podvědomé procesy dějící se „pod kapotou“ bez našeho vědomí a jak obrovskou významnost má podvědomí v našem životě.

Co se odehrává v našem podvědomí?

V našem podvědomí se odehrávají doslova miliardy dějů, které probíhají – stejně jako všechny děje v přírodě – podle přesných zákonitostí.

Primární starostí mozku je pracovat úsporně s energií. Proto každou naučenou činnost začneme provádět v automatickém (autopilotním) podvědomém módu, který je energeticky nejúspornější.

Na vědomé úrovni potom řešíme pouze situace, které mozek sám vyhodnotí, že „nedokáže okamžitě řešit“ a potřebuje „pomoct“ našim vědomým rozhodnutím.

Podvědomí také rozhoduje o každém našem přání a touze. Na základě svých zkušeností (zapsaných vzorců) vyhodnocuje bezpečnost, prospěšnost a energetickou náročnost daného přání.

Každý úkol pak řadí podle vyhodnocené priority a často se tak může stát, že na naše největší přání „nezbyde místo“ a mozek nás od nich jednoduše „odradí“.

Drtivá většina našich reakcí a rozhodnutí tak přichází úplně samovolně, aniž bychom je dokázali jakkoli ovlivnit a vědomě ovládat.

Často je ani neregistrujeme a v podstatě o nich nevíme!! 

Podvědomí jako databáze všech našich prožitků, zkušeností a pravd

Podvědomí má neustálý přístup k informacím ze všech prožitků a zkušeností v našem životě. V mozku je uložena kompletní databáze všech pravd, které jsme kdy přijali a právě z nich vychází naše okamžitá rozhodnutí a reakce.

Klíčovou roli v této databázi sehrává naše dětství. V dětství se totiž utvořilo téměř 80 % našich programů!

Mozek v období zhruba do 6 let je „nastaven“ na „mód učení se“ (theta hladina), což znamená, že veškeré dění, které vnímá ve svém okolí , si přímo nahrává bez jakékoliv korekce a naší možnosti to ovlivnit jako vzorové nastavení („model fungování světa“), k němuž nás bude v budoucnu neustále směrovat!!!

Podvědomí jako náš ochránce

Asi nejvýznamnější starostí mozku je to, aby nás ochraňoval před nebezpečím. Nebezpečí vyhodnocuje opět na základě zkušenosti z dřívějška – negativního emočního prožitku.

Každá prožitá emočně nepříjemná situace znamená pro náš mozek nebezpečí.

Jakmile mozek vyhodnotí podobnost s „nebezpečnou situací“ v minulosti, začne nás okamžitě preventivně varovat formou strachu, nepříjemných myšlenek a emocí, abychom se danému „nebezpečí“ raději vyhnuli.

Jako velmi užitečné a prospěšné jsou podvědomé reakce, které neustále hlídají naše bezpečí.  Třeba takové automatické šlápnutí na brzdu či ucuknutí před jedoucím automobilem dokáže mnohdy zachránit život.
Podvědomí je totiž až 1milionkrát výkonnější než naše vědomí!!

Tahle mince má však i tu druhou stranu.

Často máme strach udělat to, co bychom rádi, protože jsme byli emočně zraněni v minulosti v souvislosti s danou situací. Například se bojíme ukázat, co umíme, protože nám v dětství náš výtvor blízký zkritizoval, nebo se bojíme oslovit sympatickou osobu ze strachu z odmítnutí… takže podvědomí v podstatě může „sabotovat“ i touhy v náš prospěch!!

Podvědomí jako tvůrce naší reality

Na podvědomé úrovni také probíhají děje, které určují, jak realitu vidíme a vnímáme. Do mozku přicházejí signály „co se děje venku“ z našich smyslových orgánů, které mozek filtruje skrz naučené vzorce, jež nám až teprve potom dávají pochopitelný smysl a význam.

Jedná se o obrovské kvantum dat, která mozek musí zpracovat. Proto realitu nevnímáme jako „úplnou“. Vnímáme pouze část, kterou vyhodnotí podvědomí, jako důležitou.

Mozek má v podvědomí „nahranou“ základní „kostru“ toho, co vnímáme a s čím se často potkáváme. Tento model nám potom automaticky „přehrává“ dokud neprožijeme nové prožitky, na základě kterých je tento základní model neustále poopravován.

Jednoduše řečeno, realitu vnímáme přesně tak, jak chce (vyhodnotí) naše podvědomí!!

Přímo ukázkovým případem je, pokud nám bylo vnuceno v minulosti, že nejsme dost dobří; my potom můžeme z pěti činností udělat čtyři dobře, ale přesto nás náš mozek bude upozorňovat a zobrazovat nám v realitě tu jedinou situaci, kde se potvrdí – nejsem dost dobrý.

Podobně je to i například s potkáváním určitých typů lidí. Pokud má mozek ve svých modelech zapsáno např. že lidi lžou, budeme se přesto, že v našem světě jsou všechny skupiny lidí (upřimní, lháři), setkávat převážně s danou skupinou lidí a utvrzovat se o své pravdě.

Jak tedy podvědomí ovlivňuje náš život?

Myslím si, že už je vám odpověď zřejmá – naprosto rozhodujícím způsobem. Nedokážeme-li pracovat se svým podvědomím, stáváme se „nevědomím robotem“ programů, které se utvořily v naší minulosti.

Podvědomí nás precizně „ovládá“ pomocí emocí, takže to často ani nejsme schopni reflektovat a považujeme svůj život za naši vrozenou přirozenost.

Snažte se proto vědomě číst ve svých emocích, zdali mi tato emoce prospívá, či škodí. Jedině touto sebereflexí dokážeme být tvůrci svého života.

V oblastech, kde jsme měli správné vzory (v souladu s tím, jak chceme žít), mozek pracuje v náš prospěch a bez námahy. V těch ostatních ho to musíme „přeučit“, protože právě tam nás „sabotuje“ a pracuje v náš neprospěch.

Neomylným ukazatelem našich podvědomých programů je život, který každodenně prožíváme – je to v podstatě zrcadlo těchto nastavení.

Pokud ve svém životě nemáme přes veškerou snahu to, co chceme, znamená to jediné – naše podvědomí pracuje proti tomu, co vědomě chceme!!

To, že se jedná o velmi vyznamný aspekt nám ukazuje výkonnost podvědomí. Je to „boj“ Davida s Goliášem. Vědomě totiž dokážeme zpracovat pouhých 40 podnětů za sekundu. Podvědomě je to však  neuvěřitelných 40 milionů podnětů za sekundu!!

Mozek je naštěstí neuroplastický, což znamená, že je možné ho neustále přetvářet. Řešení, jak se vymanit z často nekonečných a neřešitelných  „bludných“ kruhů, existuje pro všechny!

Každý máme svůj osud ve svých rukou. Stačí pouze chtít a pracovat se svými prožitky a emocemi. Právě v tomto jsou unikátní mé konzultace a terapie, kde se na práci s podvědomým zaměřuji a specializuji.

Pokud i ty si nevíš rady s opakujícími se problémy, neváhej a přijď. Sezení se mnou si můžeš objednat hned teď a přímo zde. Můžeš také využít k práci na sobě mé workshopy v menší skupině stejně smýšlejících lidí.

Jsem kouč, terapeut a motivační řečník. Mojí obrovskou vášní jsou neurovědy, koučink, terapie a osobní růst celkově. Dokázal jsem od základů změnit svůj vlastní život a rád pomohu i vám..
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů