ODPUŠTĚNÍ JE PROJEVEM SKUTEČNÉ LÁSKY

Nelson Mandela jako černoch prožil ve svém životě obrovská příkoří, křivdy a bolest. Přesto však dokázal vždycky všem odpustit, protože cítil ve svém srdci tu skutečnou a pravou lásku.

Jeho slova dokonale vystihují, jak člověk plný zášti ničí pouze sám sebe.
„Cítit zášť a neodpustit, je jako pít hrnek jedu a myslet si, že tím zahubím nepřítele

Každý člověk nám zrcadlí naši vlastní prožitou bolest v situacích z minulosti. Přes tento bolestivý filtr pak soudíme a chceme vykonat „akt trestu“. Ztrácíme tak v sobě lásku, soucit, pochopení… a stáváme se někým, kým nejsme a vůbec být nechceme.

Žádný člověk není ve své podstatě zlý. Člověk, který se „zle“ chová, je plný bolesti a vlastních problémů, se kterými si neví rady. Jeho bolesti a EGO ho naprosto ovládají, což ho samozřejmě nezbavuje zodpovědnosti za své činy.

Odpuštění však neznamená schvalovat či jinak očišťovat něčí „zlo“. Odpuštění znamená pochopení, porozumění a přijetí tohoto současného „stavu“ daného jedince. Je to jakési povznesení se nad to.

Chování daného člověka je jeho projev a sebevyjádření, se kterým se musí vypořádat on sám. Naše rovina spočívá v tom, nastavit si vlastní hranice a nedovolit, aby náš život byl tímto chováním omezován nebo jinak narušován.

Odpuštění pak spočívá v projevu soucitu, trpělivosti, lásky, přijetí toho, že momentálně žije daná osoba v absolutním nevědomí a v tomto stavu se objevila v našem životě. Další krok je uvědomění si, že i momentálně nevědomí člověk má právo na život a možnost se změnit.

Odpuštění je především vlastní odpoutání se od své emocionální bolesti a svázanosti s člověkem, který nám ublížil. Zproštění se potřeby za ublížení či chybu, být vykonavatelem trestu.

Každý si své prožitky a svědomí neseme s sebou a jednoho dne se budeme zodpovídat sami sobě. Nikdo před tím nejhorším trestem svědomí sám před sebou neunikne.

Proto neodsuzujte, mějte pochopení a trpělivost i s nevědomými lidmi… dáte si totiž přesně ten „lék“ a přístup, který jsme my sami a onen nevědomý člověk v minulosti nedostali a tolik ho potřebovali.

Tímto způsobem vyléčíme především svoji vlastní bolest, zranění a také pomůžete jako vzor celému světu…

Přeji krásný den, s láskou Petr ❤️

P.S. Pokud si s odpuštěním nevíš rady, rád Ti pomohu na osobním či online sezení.
Dále Ti může pomoct DENÍK SEBEPOZNÁNÍ A VDĚČNOSTI, videa na mém YOUTUBE kanále, anebo se můžeš ZDARMA připojit do naší uzavřené FB komunity CESTA ke štěstí.
Změřit své TALENTY si můžeš již nyní.

Jsem kouč, terapeut a motivační řečník. Mojí obrovskou vášní jsou neurovědy, koučink, terapie a osobní růst celkově. Dokázal jsem od základů změnit svůj vlastní život a rád pomohu i vám..
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů