Panické ataky úzkosti – zabiják spokojeného života

Možná jste to také ve svém životě zažili.  Z ničeho nic a bez varování se objeví.  Strach o život s obrovskou intenzitou, pocity, že vám pukne hlava, nebo rovnou zkolabuje celé tělo. Srdce buší, hlava třeští a úzkost společně se strachem se rozjíždí do maximálních obrátek.

    V onen okamžik jste neomylně přesvědčeni, že vás navštívila smrt a že svádíte boj o holý život. Pokaždé, když se dostaví, z ní máte větší a větší strach a ona má nad vámi větší a větší moc.

  Většinou vůbec netušíte, s kým máte tu čest a obáváte se té nejhorší nemoci…

    Panická úzkostná porucha – ten kdo se s ní setkal, přesně ví, jakou silou umí udeřit a jak moc dokáže zatlačit do kouta. V převleku symptomů těch nejděsivějších chorob, událostí, nebezpečí.. vyvolá pocit, kdy nemáme sebemenších pochyb, že právě bojujeme o holý život…

 Jak panickou úzkostnou poruchu chápat a jak vzniká?

     Pro úspěšné odstranění panických úzkostí je nezbytné pochopit a nalézt příčiny, kde tato porucha vznikla. Iniciátorem děsivých strachů a úzkostí není nikdo jiný, než náš mozek.

     Mozek lze chápat jako počítač, který řídí naše tělo podle přesných zákonitostí a informací, které jsou do něj „nahrány“. V našem podvědomí jsou uloženy veškeré zkušenosti, které mozek v průběhu života získal (přestože si je vědomě nemusíme pamatovat).  Jsou to v podstatě jakési návody (přijaté pravdy), které si mozek vyvodil z minulých prožitků a podle kterých samovolně (podvědomě) reaguje.

Tyto „návody“ však často pochází z dětství, kdy jsme byli bezmocní se daným okolnostem bránit. Dnes už tato bezmoc dávno neplatí, což ovšem ví pouze logický mozek, který však neovlivňuje emoce. Ty vychází právě z emočních nastavení, se kterými je třeba pracovat.

    Podhoubím pro vznik panických poruch jsou zejména různé traumatické prožitky, strašení dětí, nebo třeba i příliš „ustaraná“ výchova rodičů (stálé upozorňování, že by se mohlo něco stát). Klíčové pro vznik úzkostí je, to co si mozek z daných prožitků v minulosti vyvodil a „nahrál“.

Mohou to být vzorce typu:

 • Bezpečí je jen doma           
 • Být nemocný je hrozné
 • Je lepší nikam nechodit    
 • Když to neznáš, je to nebezpečné
 • Mezi lidmi je nebezpečno              
 • Sám nikam nechoď, je to nebezpečná            
 • Když se ti něco stane, nikdo ti nepomůže
 • Ve tmě je nepezpečí
 • Venku je nebezpečí          
 • Když budeš nemocný, nebudeš mít v životě hezké
 • Na nemoc můžeš umřít
 • Ve stísněném prostoru číhá smrt, utrpení, bolest…

Může to být celá řada dalších podobných přesvědčení podle druhu dané úzkosti…

    Vlastní panická ataka potom přichází většinou velmi náhle a neočekávaně. Nic netušící jedinec se ocitne v nečekané situaci (například se ztratí v cizí zemi, začne pozorovat netypický zdravotní problém…), která je podle uložených návodů v podvědomí velkým nebezpečím. Spustí se tak okamžitá obranná stresová reakce, která se začne propojovat s dalšími „nebezpečnými podněty“, mozek se začne cyklit a zhlcovat, což vyvolá panickou úzkost a často i dočasný fyzický projev na těle (ztráta vidění, závrať, bušení srdce, dušnost …).

    Opakující se úzkostné ataky navíc vyvolají další „strach ze strachu“ (z ataky) a tento další drtivý zásah do naší psychiky, ji podlomí ještě výrazněji. Opakující se situace, pak daného člověka ještě více oslabí a paralyzují.

Jak se tedy dá panické úzkosti eliminovat ze svého života?

  Základním předpokladem je, panickou úzkostnou vůbec poruchu identifikovatuvědomit si, že se zakládá pouze na fiktivním strachu, který nemá opodstatněné důvody.  Tento strach je vyvolán mozkem na základě výše popsaných emočních vzorců.

    Proto je velmi důležité, aby postižený pochopil, že tohoto strachu je možné se zbavit a začal s ním pracovat.

Úzkostná ataka se vždy skládá z vícero různých strachů, které je nezbytné postupně vyhledávat, pochopit a případně ještě eliminovat pomocí vhodné terapie (záleží na druhu a intenzitě úzkostí).

Tímto systematickým postupem se dají panické úzkostné ataky zcela odstranit ze života!

    V minulosti jsem panickou ataku prodělal, aniž bych tušil, co se se mnou děje. Dokázal jsem ji intuitivně porazit. Ve své zoufalosti jsem se v průběhu ataky zastavil, posadil, plně se jí odevzdal a řekl sám sobě „tak si se mnou dělej, co chceš, třeba mě zabij“ a čekal „na smrt“. A ono ejhle najednou jsem uviděl, že se nic neděje a pocit úzkosti a strachu začal slábnout, až odešel na vždycky.

    Jednalo se však o lehčí formu ataky a u závažnějších případů, to takto snadné není.

   Pokud si nevíš s úzkostnými ataky rady, tak se mi klidně ozvi. Velmi rád Ti pomohu, je sprovodit jednou pro vždy z Tvého světa…

Vstoupit do FB skupiny Cesta ke štěstí aneb jak ovládnout své emoce, můžeš zdarma zde
Vstupenky na mé workshopy a semináře můžete získat přímo zde
Sezení se mnou můžete objednávat přímo zde

Jsem kouč, terapeut a motivační řečník. Mojí obrovskou vášní jsou neurovědy, koučink, terapie a osobní růst celkově. Dokázal jsem od základů změnit svůj vlastní život a rád pomohu i vám..
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů